Hoe is het begonnen….?


Het is eigenlijk net als met onze Ham Radio Hobby. Als het je eenmaal te pakken heeft, dan wil je meer en meer…


In Februari 2017 organiseerde de Veron afdeling 07, Breda, een Workshop Arduino. In januari was geinventariseerd of er belangstelling was, en ruim 30 personen hadden zich aangemeld.

Han, PA0JEN en Edwin, PA7FRN hadden een mooi programma in elkaar gezet.  Er werd voor oefenmateriaal en lesmateriaal gezorgd en natuurlijk…huiswerk…

Aanvankelijk bedoeld voor 4 avonden, maar het werden er uiteindelijk 6.

Met veel plezier deze workshop gevolgd en thuis geoefend en geknutseld.

En ja, toe hadden we de smaak te pakken.


We vonden het jammer dat het voorbij was, maar het ei was gelegd.Samen met Bert, PA1BM, die het ook te pakken had gekregen, werd besloten om samen verder te gaan met HAM Radio gerelateerde projecten.

Via Ebay en Aliexpress werden extra onderdelen aangeschaft en uiteindelijk hebben we samen een groot aantal projecten gerealiseerd.


Het eerste project


Besloten werd om te starten met een eenvoudig project.

Een Klok voor in de Shack met aanduiding van zowel UTC als normale tijd. Oh ja… aanduiding van de temperatuur zou ook wel handig zijn..hi…


Internet en diverse Arduino Fora werden afgestruind op zoek naar een bruikbaar concept. Natuurlijk wordt je door zo’n workshop geen volledige programmeur, maar je kunt wel de sketch (code) lezen en waar nodig aanpassen naar eigen behoefte.

En ja, we vonden een aardig poject om te beginnen. Alleen was het volledig in het Italiaans en we wilden het ook nog wat uitbreiden .

Dus eerst maar vertaald en toen aan de knutsel.

HAMSHACK Display


Om een lang verhaal kort te maken, na het vertalen van de  code, hebben we er van alles aan gewijzigd en uitgebreid.

Het display geeft indicatie van :De omschakeling van zomer- naar wintertijd en omgekeerd verloopt geheel automatisch.

Daarnaast wordt gedurende de nacht automatisch het backlight van het display gedoofd.


Het was een leuk eerste project om het geleerde tijdens de workshop in de praktijk te brengen. Ook is veel ervaring opgedaan met de aanschaf en het werken met verschillende onderdelen en modules. Er is nogal wat spreiding her en der. En goedkoop wil ook niet altijd zeggen dat de specificaties kloppen !

Arduino QTH Locator indicator via GPS


De basis voor dit project werd gevonden in Electron van November 2015

Hier beschreef Hans, ON4CDU een Arduino project waarbij middels een Arduino en een GPS onvangstmodule de QTH locator wordt berekend op basis van de kaartcoordinaten.Eigenlijk een niet zo moeilijk project, gezien het feit dat naast de Arduino microcontroller en de GPS module, het voornamelijk software gerelateerd was.

Maar wij wilden het natuurlijk weer anders….

Onze aanpassingen :


Ontwerp van Arduino Uno overzetten naar Arduino Nano

Toepassing van een groter, 4 regel display

Geschikt voor batterij (portable) en netvoeding gebruik


Uiteindelijk wordt nu gepresenteerd :


CW projecten


De volgende 2 projecten zijn CW georienteerd.

Al langer bestond de wens om een CW decoder te bouwen ter ondersteuning van wat roestig geworden CW kennis of als hulpje bij de ontvangst van CW signalen.

Je wordt tenslotte een dagje ouder….hi..


Als tegenhanger van de CW decoder ook een CW Encoder (CW Keyer) om middels een standaard toetsenbord CW signalen te verzenden. Met name geschikt om CW te oefenen, maar ook voor degenen die de CW niet machtig zijn maar toch deze mode willen kunnen gebruiken.Arduino CW Decoder


Bij het naspeuren op Internet blijken er al weer vele projecten te bestaan. De ene nog luxer dan de andere.


Naast de diverse Arduino boeken voor Ham radio (zie verderop onder Literatuur) bood ook hierbij de Electron van November 2015 uitkomst om een goede keuze te maken.

Hierin stond een project beschreven voor een CW decoder op basis van het ontwerp van Bud, WB7FHC, wat we ook al in de boeken hadden gevonden.

Echter door PA0JBG uitgebreid en voorzien van wat extra snufjes.

En wat ook meehelpt bij een beslissing; Er was een printplaat beschikbaar !


In de praktijk bleek dat al een groot aantal andere Radio-Amateurs deze CW decoder op basis van dit ontwerp hadden nagebouwd. En ook dat helpt in de besluitvorming !!


Er werd in het ontwerp gebruik gemaakt van een 4-regelig display, wat onze voorkeur heeft boven zo’n klein 2-regelig display.


In het ontwerp werd ook een LM567 Toon-en bandpass filter toegepast. Dat kwam goed uit, want wij wilden graag het audio-signaal tussen 600 Hz en 1000 Hz kunnen decoderen met een bandbreedte van 250 Hz.

In het ontwerp van PA0JBG zaten een aantal extra toepassingen, welke we wel uitgeprobeerd hebben, maar uiteindelijk niet allemaal uitgevoerd hebben in ons eind-ontwerp.

Wij hebben ook voor de afstemming gebruik gemaakt van een meerslags-potmeter, om het te decoderen signaal fijner te kunnen inregelen.


Uiteindelijk hebben we een perfect werkende CW decoder gemaakt, welke regelmatig ondersteuning biedt bij het beluisteren van CW signalen op de HF banden. Zeker bij de slechte propagatie van heden een handig hulpmiddel.

Arduino CW Encoder (CW Keyer)


In enkele Arduino, Ham Project boeken, vonden we ook een beschrijving van een CW Keyer met geheugens. Handig bij contesten en zo.


Het ontwerp van Glen Popiel, KW5GP, ging uit van het gebruik van een standaard PC toetsenbord. Handig wanneer je CW niet machtig bent en toch CW wilt beoefenen op de HF banden, of om andere redenen.


Het ontwerp van Glen, KW5GP, ging uit van een standaard 4 regelig-display, inmiddels voor ons geen onbekende meer, een 4 tal geheugens van max 45 tekens, een apart relais voor het aansturen van de tranceiver (keying) en een standaard PS/2 toetsenbord.

Het concept stond ook goed beschreven in een van de boeken van Glen, KW5GP.


Maar wij wilde weer meer….


Wij wilden graag grotere geheugens om meer standaard gegevens voor een QSO te kunnen vastleggen, en ook in het display zat een vreemde kronkel.

In een direct e-mailcontact met Glen, KW5GP, werden de geconstateerde “beperkingen” besproken. Glen gaf aan dat zowel de Arduino Nano als de Arduino Uno beperkingen hadden ten aanzien van geheugen ruimte.

En het vreemde gedrag van het 4 regelig display, herkende hij ook. Dit had echter te maken met de interne hardware constructie van dit type display. Dus lastig…. ?Weer een uitdaging voor ons….

Inmiddels een heel stuk wijzer geworden inzake de Arduino code, werden de beperkingen geanalyseerd, en werd besloten om gebruik te gaan maken van een Arduino Mega2560 controller. Deze heeft veel meer geheugenruimte beschikbaar. Ook werd er een modificatie aangebracht in een van de Librarys om de extra geheugenruimte te kunnen benutten.


Professionele Memory Keyer

Door de extra memory capaciteit van de Arduino Mega2560

onstond er nu een volwaardige memory-keyer met 8 geheugens van elk 120 tekens. In principe kan er een heel QSO in worden voorbereid.

Ideaal voor CW contesten !

Met behulp van Edwin, PA7FRN werd ook het probleem met de displays verholpen.

Arduino Antenna Analyzer

Het ene project was nog niet klaar of het volgende project diende zich weer aan…

Al langere tijd was gezocht naar een goed bruikbaar project voor een Antenna Analyzer voor de HF banden.


Terug van onze vakantie in september, vond ik op Internet een projectbeschrijving van Jack Purdum, W8TEE en Farrukh Zia, K2ZIA.  Volop informatie inclusief een schema, sketch, onderdelenlijst en bouwbeschrijving. Er bleek zelfs een mooie dubbelzijdige print beschikbaar te zijn !


In overleg met Bert, PA1BM, werd besloten om dit als nieuw project gezamenlijk op te pakken.

Diverse chinese sites werden weer afgestruind naar de benodigde onderdelen en besteld.

Medio oktober kwamen de meeste onderdelen binnen.

In QST van november 2017 werd zelfs een kompleet artikel gewijd aan dit project. Diverse leden van de Milford Amateur Radioclub hadden het project al gebouwd.  Bewijs voor ons dat het zeker zou gaan lukken.

Het ontwerp zat goed in elkaar en ging uit van alle HF banden van 160 mtr t/m 10 meter. Er wordt gebruik gemaakt van een 3.5 inch grafisch display en de metingen kunnen worden opgeslagen op een SD kaart.

Er kan selectief gemeten worden op elke amateur band afzonderlijk en de gegevens kunnen ook na modificatie van een antenne worden vergeleken.

Om de Antenna Analyzer ook portabel te kunnen gebruiken, werd voorzien in zowel een netvoedings-aansluiting als een oplaadbare 9V Lithium batterij.


De kunst was het ook weer om een mooi passend kastje te vinden, wat uiteindelijk ook gelukt is. Op Ebay werd een mooi waterdicht kastje gevonden. Met wat boren, zagen en vijlen, paste alles aardig in elkaar

Om de afwerking weer volledig te laten zijn, werd gezocht naar een afwerkraampje voor het 3.5 inch display. Dit bleek echter nergens beschikbaar te zijn. Even hebben we gedacht aan het laten “printen” van een ontwerp, maar dat bleek vele malen duurder het het totale kastje. Dus uiteindelijk zelf maar een raampje gesneden uit een plaat zwarte kunststof uit de bouwmarkt.

Het is een mooi project geworden, wat in de praktijk zijn diensten al meerdere malen heeft bewezen.

Home Historie Apparatuur Arduino Informatie QSL English

Arduino Literatuur

Natuurlijk is er al veel geschreven omtrent Ham gerelateerde Arduino Projecten. Voordeel hiervan, is het feit dat de hierin gepubliceerde ook (meestal) goed werken :-)


Na de workshop hebben we dan ook wat boekwerken aangeschaft en op Internet vonden we ook de nodige E-Books met informatie

Jack Purdum, W8TEE

Glen Popiel, KW5GP

Tijdens het bouwen van de verschillende projecten, CW Keyer en Antenna Analyzer, is er direct contact geweest met de betreffende auteurs. Vragen werden gesteld, soms antwoorden gekregen :-), errors en modificaties besproken. Het feit dat men bereid was een helpende hand te bieden heeft ons goed geholpen.

Beide auteurs publiceren regelmatig in QST en andere ARRL bladen.

Morseduino, Semi-automatische CW decoder


Dit project betreft een semi-automatisch afstemmende CW decoder, welke tevens voorzien is van een instelbaar storingsfilter. Uitgaande van een goede signaal-ruisverhouding van het ontvangen signaal, kan in ca 80% van de gevallen een automatische afstemming en decoding van het CW signaal plaatsvinden.


Het ontwerp is opgebouwd rondom een Atmel ATmega328p microcontroller chip welke in verschillende Arduino boards, oa de Arduino Duemilanove, en de Arduino Uno te vinden is. Verder alleen de noodzakelijke onderdelen om een functionele Arduino microcontroller te maken. Op de print is ook weer de eerder gebruikte LM567 toondecoder te vinden

waar we al eerder aandacht aan hebben besteed.


Anders dan het eerder beschreven project CW Decoder van Hans, PA0JBG, wordt er in dit ontwerp gebruik gemaakt van een zogenaamde “digitale potentiometer”, de MCP41010.

Deze chip bevat een 10Kohm potmeterschakeling, welke in 256 stappen de weerstandswaarde digitaal omhoog- of naar beneden kan regelen onder besturing van de Arduino.


Op de dubbelzijdige printplaat bevinden zich een 2 tal drukknoppen voor de bediening en een resetknopje. Verder ook de audio-ingang, een hoofdtelefoon - en een luidspreker aansluiting.

Daarnaast zijn alle aansluitingen ook nog eens via pin-headers naar buiten gebracht, zodat externe bedieningsknoppen, in- en uitgangen kunnen worden gebruikt. En natuurlijk de keyer aansluiting.

Ook in dit ontwerp wordt weer gebruik gemaakt van het inmiddels bekende Arduino LCD display met 4 regels van 20 tekens, wat parallel wordt aangesloten.  Naast de contrastregeling is via een jumper de achtergrondverlichting van het display in te stellen.


De decoderprint komt weer “piggyback” op de displayprint gemonteerd middels nylon afstandsbusjes.

In principe kan het ontwerp zonder externe behuizing en aparte onderdelen gebruikt worden.


Praktijkervaringen


Naast dat ik zelf en een aantal bevriende radioamateurs deze Morseduino uitvoering van de CW decoder met succes hebben gebouwd, zijn er ook al een aantal Veron afdelingen die deze Morseduino in groepsverband (afdeling zelfbouwproject) hebben gebouwd. Inmiddels al > 70 !


Het bouwen op zich geeft geen enkel probleem als de aanwijzingen gevolgd worden.

De “High Speed Kit Build” video van Budd, WB7FHC, op Youtube is hierbij een perfecte ondersteuning.Macro CW Keyer, Mr. Rags.

Als aanvulling op de Morseduino CW decoder, heb ik ook de Macro CW Keyer van Budd, WB7FHC, door hemzelf Mr Rags genoemd.

Dit vanwege het feit dat je hiermee wel erg snel een, min of meer standaard CW QSO kunt maken. Het is echter geen echte contest-keyer.


Dit ontwerp betreft een CW programmeerbare CW Memorykeyer

Deze CW keyer heeft in zich, dat het programma vrijwel automatisch kan bepalen, dat afhankelijk van de fase waarin je bent in de  het QSO, door een simpele druk op een functie-toets, je de volgende macro uit het geheugen oproept en verstuurd.
Dit ontwerp betreft een CW programmeerbare CW Memorykeyer

Deze CW keyer heeft in zich, dat het programma vrijwel automatisch kan bepalen, dat afhankelijk van de fase waarin je bent in de  het QSO, door een simpele druk op een functie-toets, je de volgende macro uit het geheugen oproept en verstuurd.Het ontwerp is net als de Morseduino, ook weer opgebouwd rondom een Atmel ATmega328p microcontroller chip.

Verder alleen de noodzakelijke onderdelen om een functionele Arduino microcontroller te maken.

De dubbelzijdige, doorgemetaliseerde print is voorzien van een opdruk en

markering voor de onderdelen, zodat het gemakkelijk te herkennen is waar, welke onderdelen moeten komen.


Het ontwerp, met als middelpunt de Atmel ATMega329P, bestaat verder uit een LM386 audioversterker en een aantal losse onderdelen.

De aansluitingen voor de keyer en de TX aansluiting voor de tranceiver zijn middels schroef – aansluitblokjes uitgevoerd.


Het ontwerp is gebaseerd op het gebruik van “Paddels” . Er kan weliswaar een “straight-key” worden aangesloten, maar gebleken is dat dit in de praktijk niet prettig werkt.De centrale functietoets is letterlijk een spin in het web. Door zijn constructie kan hij op verschillende manieren bediend worden.


Zowel alle instellingen via de verschillende menu’s als de sturing van de macro’s gedurende het QSO, geschiedt door deze ene toets.

Praktijkervaringen


Ik ben zelf geen fanatieke CW’er en ben er vanwege werk lang uit geweest. Daarom ook al deze Arduino CW projecten, om wat hulpjes te hebben hi.


Het is in het begin erg wennen aan het gebruik.

Maar als je het eenmaal doorhebt, dan kan een min of meer standaard QSO snel verlopen. Uiteraard ben je zelf in controll, en kun je ook gewoon zelf de keyer bedienen. Al met al was het weer een leuk project.Uitbreiding met extra mogelijkheden (2018)

Inmiddels is het ontwerp al diverse keren aangepast, voorzien van een andere DDS Chip en nieuwe software.  De SWR brug, welke in het oorspronkelijke ontwerp door Germanium dioden werd verzorgd, is nu vervangen door 2 echte logaritmische versterkers, de AD8307.


Er kan nu zelf gekozen worden uit specifieke frequentiegebieden en de meetmogelijkheden zijn uitgebreid tot 70 Mhz, waardoor nu ook de 6 meterband tot de mogelijkheden behoord.

Ook aan de presentatie van de meetgegevens is flink gesleuteld